vi
Trường Albert Einstein khẳng định chất lượng giáo dục, hướng đến kiểm định Cognia

[Tiếng Việt bên dưới]

Dear AES Students, Families, Friends, and Partners, 

AES is proud to announce that it is nearing the final stages of the Cognia Accreditation Process.  Currently, AES is a Cognia Candidate School. However, we are confident in our ability to gain Full Accreditation Status within the 2023-2024 Academic Year. 

Being accepted for candidacy is the first step in the accreditation process and is the result of a readiness review conducted by Cognia, the organization responsible for determining a school’s readiness for International Accreditation. AES started this process in January of 2023 submitting our application for accreditation. Over the next 9 months, AES Staff and Administrators conducted thorough reviews of the leadership culture, the learning culture, and organizational resources, in order to demonstrate our readiness for consideration of Cognia Accreditation.

AES is pleased and excited to continue to pursue accreditation. During this time AES Leadership and staff will address Cognia’s recommendations, conduct surveys, hold site visits, and continue to develop our long-term vision of Educational Service and innovation. 

Cognia was formed as AdvancED in 2006 by the consolidation of the pre-college divisions of two of the U.S. regional accreditation organizations: the Commission on Accreditation and School Improvement of the North Central Association of Colleges and Schools, and the Council on Accreditation and School Improvement of the Southern Association of Colleges and Schools. In 2012 the Northwest Accreditation Commission joined AdvancED. AdvancED merged with Measured Progress in 2018 and the organization rebranded as Cognia in 2019.

Cognia serves more than 36,000 institutions globally with a total of 25 million students and 1 million educators in about 80 countries.

Accreditation & Certification – Cognia

BEST, 

Adam M. Vetrano

Head of School 

Albert Einstein School (AES)Kính gửi Quý phụ huynh, học sinh, bạn bè và đối tác của Trường Albert Einstein,

Trường Albert Einstein rất tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đến gần giai đoạn cuối của Quá trình Kiểm định Cognia. Hiện tại, Nhà trường đang là một trường ứng viên của Cognia. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có khả năng đạt được đầy đủ chứng nhận trong năm học 2023-2024.

Việc được đồng thuận làm ứng cử viên là bước đầu tiên trong quá trình chứng nhận và là kết quả của quá trình xét duyệt của Cognia – tổ chức chịu trách nhiệm xác định sự sẵn sàng của một trường học để đạt Kiểm định Quốc tế. Nhà trường đã bắt đầu nộp đơn xin tham gia vào quá trình chứng nhận vào tháng 1 năm 2023. Trong vòng 9 tháng tiếp theo, đội ngũ GVNV và Quản lý của Trường Albert Einstein tiến hành xem xét cẩn thận về văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập và nguồn lực vận hành, nhằm chứng minh sự sẵn sàng của chúng tôi để được xét duyệt Kiểm định Cognia.

Nhà trường rất vinh hạnh và phấn khích khi có thể tiếp tục hành trình đạt chứng nhận này. Trong thời gian này, Lãnh đạo và Nhân viên Trường Albert Einstein sẽ thực hiện các đề xuất của Cognia, triển khai gửi khảo sát nội bộ, tham quan học xá, và tiếp tục phát triển tầm nhìn dài hạn về Dịch vụ Giáo dục và đổi mới.

Cognia được thành lập dưới tên AdvancED vào năm 2006 thông qua sáp nhập của hai tổ chức chứng nhận khu vực tại Hoa Kỳ: Ủy ban Chứng nhận và Cải thiện Trường học của Hiệp hội Đại học Trung tâm Bắc Mỹ và Ủy ban Chứng nhận và Cải thiện Trường học của Hiệp hội Đại học Nam Mỹ. Vào năm 2012, Hội đồng Chứng nhận Tây Bắc đã tham gia vào AdvancED. AdvancED sáp nhập với Measured Progress vào năm 2018 và tổ chức đã đổi tên thành Cognia vào năm 2019.

Cognia phục vụ hơn 36,000 cơ sở giáo dục trên toàn cầu với tổng số hơn 25 triệu học sinh và 1 triệu giáo viên tại khoảng 80 quốc gia.

Chứng nhận & Chứng chỉ – Cognia

Trân trọng,

Adam M. Vetrano

Hiệu trưởng

Trường Albert Einstein (AES)

Đăng ký tư vấn

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2024 ESH. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb