vi

Kiểm định giáo dục Cognia

Chứng chỉ kiểm định quốc tế

Trường Einstein School HCM


Lorem Ipsum

Được công nhận bởi tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế Cognia

Một cơ quan kiểm định uy tín hàng đầu được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận.

Đảm bảo các Chương trình học thuật đạt mức độ vượt trội so với các tiêu chuẩn được đề ra và phát triển bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu

Đảm bảo các Chương trình học thuật đạt mức độ vượt trội so với các tiêu chuẩn được đề ra và phát triển bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu

Đảm bảo tính minh bạch của các Chương trình học thuật cũng như tính chuẩn mực trong việc tính điểm của học viên

Đảm bảo tính minh bạch của các Chương trình học thuật cũng như tính chuẩn mực trong việc tính điểm của học viên

Đảm bảo sự đổi mới và phát triển của các Chương trình học thuật đi kèm với các hoạt động và dịch vụ cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng của môi trường học

Đảm bảo sự đổi mới và phát triển của các Chương trình học thuật đi kèm với các hoạt động và dịch vụ cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng của môi trường học

Cam kết chất lượng

Đảm bảo chất lượng phát triển của một tổ chức giáo dục liên kết chặt chẽ với mục tiêu được đề ra.

Năng lực Học tập

Tạo điều kiện có lợi cho việc giảng dạy và hướng dẫn đối với thành tích, sự phát triển và thành công của học sinh

Năng lực Lãnh đạo

Tạo điều kiện có lợi cho việc cố vấn và hướng dẫn đối với Cộng đồng Học tập ESH

Đăng ký tư vấn

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2024 ESH. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb