vi

Chương trình giáo dục trí tuệ cảm xúc xã hội - SEL

Giới thiệu chung


Thông qua Chương trình Học tập Xã hội và Cảm xúc (SEL), học sinh ESH phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân, nâng cao khả năng tự chăm sóc bản thân bằng cách xây dựng khả năng phục hồi và đưa ra những lựa chọn lành mạnh, thể hiện sự đồng cảm đối với người khác, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và hành động có mục đích, tìm ra vị trí của mình trong cộng đồng toàn cầu của chúng ta.

Chương trình giảng dạy SEL tại ESH được củng cố bởi 6 năng lực chính:

Tự nhận thức
Tự điều chỉnh
Nhận thức xã hội
Giao tiếp
Quyết tâm
Ra quyết định có trách nhiệm

Học sinh tham gia SEL bắt đầu từ Lớp 1 cho đến Lớp 12. Chương trình giảng dạy này nhằm phát triển toàn diện học sinh của chúng tôi và hướng dẫn sự phát triển cá nhân và xã hội của các em.

Đối tác

Đăng ký tư vấn

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2024 ESH. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb