vi

Chương trình 'Giáo dục tính cách bằng hành động'

Khái quát chương trình


Có những đức tính và chân giá trị chung mà tất cả các tổ chức giáo dục và mọi cộng đồng trên trái đất này đều trân trọng. Chương trình giáo dục tính cách là một nỗ lực được xây dựng có tính mục đích nhằm nuôi dưỡng và vận dụng những đức tính trên như những chuẩn mực mà mỗi người cần có.Các đức tính này chính là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng gắn kết người với người, hình thành nhân tố cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện, nhằm hướng đến tầm nhìn về một cộng đồng CISS giàu bản sắc, an toàn và biết quan tâm.

Có những đức tính và chân giá trị chung mà tất cả các tổ chức giáo dục và mọi cộng đồng trên trái đất này đều trân trọng. Chương trình giáo dục tính cách là một nỗ lực được xây dựng có tính mục đích nhằm nuôi dưỡng và vận dụng những đức tính trên như những chuẩn mực mà mỗi người cần có.

Các đức tính này chính là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng gắn kết người với người, hình thành nhân tố cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện, nhằm hướng đến tầm nhìn về một cộng đồng CISS giàu bản sắc, an toàn và biết quan tâm.

Tại ESH, chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động tập trung vào 10 đức tính tiêu biểu, mỗi tháng gắn với một đức tính, và được cụ thể hóa bằng hành động đối với học sinh. Mỗi đức tính sẽ được khám phá thông qua các hoạt động chính khóa đa dạng tại lớp học, đáp ứng được nhu cầu của từng cấp lớp, theo từng lứa tuổi và được điều chỉnh phù hợp về văn hóa. Tất cả các giáo viên sẽ triển khai giảng dạy những tính cách này thông qua các bài viết và tranh cổ động của học sinh, những buổi đọc sách, những trải nghiệm mang tính học tập, các hoạt động trang trí trên bảng thông tin, nội dung trên các bản tin, các chương trình gây quỹ cũng như nhiều hoạt động từ thiện và các buổi sinh hoạt với chủ đề giáo dục tính cách.

Tại ESH, chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động tập trung vào 10 đức tính tiêu biểu, mỗi tháng gắn với một đức tính, và được cụ thể hóa bằng hành động đối với học sinh. Mỗi đức tính sẽ được khám phá thông qua các hoạt động chính khóa đa dạng tại lớp học, đáp ứng được nhu cầu của từng cấp lớp, theo từng lứa tuổi và được điều chỉnh phù hợp về văn hóa. Tất cả các giáo viên sẽ triển khai giảng dạy những tính cách này thông qua các bài viết và tranh cổ động của học sinh, những buổi đọc sách, những trải nghiệm mang tính học tập, các hoạt động trang trí trên bảng thông tin, nội dung trên các bản tin, các chương trình gây quỹ cũng như nhiều hoạt động từ thiện và các buổi sinh hoạt với chủ đề giáo dục tính cách.

Tại ESH, chúng tôi luôn hướng tới việc trở thành một cộng đồng giáo dục quốc tế toàn diện. Ở nơi đó:

Tại ESH, chúng tôi luôn hướng tới việc trở thành một cộng đồng giáo dục quốc tế toàn diện. Ở nơi đó:

Tất cả các học sinh, phụ huynh, giáo viên cũng như những thành viên khác trong nhà trường luôn được chào đón và tôn trọng.

Tất cả các học sinh, phụ huynh, giáo viên cũng như những thành viên khác trong nhà trường luôn được chào đón và tôn trọng.

Mỗi học sinh đều được hỗ trợ và được tạo cảm hứng để thành công trong một nền văn hóa luôn đề cao giá trị học vấn.

Mỗi học sinh đều được hỗ trợ và được tạo cảm hứng để thành công trong một nền văn hóa luôn đề cao giá trị học vấn.

10 Nét tính cách tiêu biểu của Chương trình “Giáo dục tính cách bằng hành động”


Tháng 8: Thái độ hoà bình

Tháng 8: Thái độ hoà bình

Tháng 11: Sự kiên nhẫn

Tháng 11: Sự kiên nhẫn

Tháng 9: Sự tôn trong

Tháng 9: Sự tôn trong

Tháng 3: Lòng dũng cảm

Tháng 3: Lòng dũng cảm

Tháng 2: Lòng chính trực

Tháng 2: Lòng chính trực

Tháng 10: Tinh thần trách nhiệm

Tháng 10: Tinh thần trách nhiệm

Tháng 12: Sự quan tâm

Tháng 12: Sự quan tâm

Tháng 4: Tinh thần hợp tác

Tháng 4: Tinh thần hợp tác

Tháng 1: Tinh thần lạc quan

Tháng 1: Tinh thần lạc quan

Tháng 5: Lòng biết ơn

Tháng 5: Lòng biết ơn

Đối tác

Đăng ký tư vấn

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2024 ESH. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb