vi
Nguyễn Xuân Trang

Nguyễn Xuân Trang

Khối trưởng kiêm GVCN Kinder - 2


Học vấn:
 • Cử nhân Đại Học Sài Gòn chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý trường Mầm Non - ĐH Sư Phạm TP.HCM

Kinh nghiệm:
 • Hơn 6 kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Lại Ngọc Cẩm Trang

Lại Ngọc Cẩm Trang

GVCN Nursery School


Học vấn:
 • Cử nhân Đại Học Sài Gòn chuyên ngành Giáo dục Mầm Non


Kinh nghiệm:
 • Hơn 9 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Tân Nương

Nguyễn Tân Nương

GVCN Prep Class


Học vấn:

 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh


Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Võ Huỳnh Khương

Võ Huỳnh Khương

GVCN Nursery School


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sài Gòn chuyên ngành Giáo dục Mầm Non


Kinh nghiệm:
 • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Phan Thị Thanh Ngân

Phan Thị Thanh Ngân

GVCN Kinder-2


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non


Kinh nghiệm:
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Thị Huyền Nga

Nguyễn Thị Huyền Nga

GVCN Kinder 1


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh


Kinh nghiệm:
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

GVCN Kinder 1


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh


Kinh nghiệm:
 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Lê Tấn Lực

Lê Tấn Lực

Giáo viên Thể chất và Bơi lội


Học vấn:
 • Cử nhân Đại Học Sư Phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo Dục Thể chất


Kinh nghiệm:
 • Hơn 7 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Trần Thị Thu Ba

Trần Thị Thu Ba

Trưởng bộ môn


Học vấn:
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM


Kinh nghiệm:
 • Hơn 40 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Thị Lĩnh

Nguyễn Thị Lĩnh

GVCN Tiểu học 1.1


Học vấn:
 • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
 • Cử nhân Quản lý Giáo dục - Trường Đại học Sài Gòn


Kinh nghiệm:
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy

Đăng ký tư vấn

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2024 ESH. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb