vi

1. Giáo dục tính cách bằng hành động

Nhà trường nhấn mạnh sự phát triển nhân cách bằng cách thấm nhuần các giá trị cốt lõi như kiến tạo hòa bình, trách nhiệm, tôn trọng, kiên trì, quan tâm, lạc quan, chính trực, can đảm, hợp tác và biết ơn ở học sinh, hướng dẫn hành vi và hành động của các em cả trong và ngoài cộng đồng trường học.

2. Kỹ Năng Thế Kỷ 21 và Công Dân Toàn Cầu

Chương trình này được dành riêng để trang bị cho học sinh các kỹ năng của thế kỷ 21 thông qua chương trình giảng dạy tiếng Anh nhấn mạnh vào giao tiếp hiệu quả, tư duy phản biện, hợp tác và thích ứng với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Nó cũng tập trung vào việc phát triển khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, hiểu biết về kỹ thuật số và lĩnh hội văn hoá toàn cầu.

3. Chương trình tích hợp nâng cao Toán & STEM

Chúng tôi thúc đẩy hệ sinh thái STEM trong hoạt động giảng dạy của mình, hệ sinh thái này tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để khuyến khích sự đổi mới, tính tò mò và cách tiếp cận đa ngành để giải quyết vấn đề. Điều này trang bị cho học sinh của chúng tôi đương đầu với thách thức và nắm bắt cơ hội trong tương lai.

4. Chương Trình Song Bằng Quốc Tế Mỹ

Cung cấp chương trình giáo dục kép cho phép học sinh học các môn của cả Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoa Kỳ (ELD, Toán, Khoa học) và chương trình Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo ra một môi trường học tập mạnh mẽ và đầy thử thách.

5. Trường Học Hạnh Phúc

Chúng tôi điều hành dự án Trường học Xanh, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về môi trường của học sinh thông qua trải nghiệm thực tế và giáo dục về tính bền vững, bảo tồn và trách nhiệm với môi trường. Mục tiêu là tạo ra một thế hệ những cá nhân có ý thức về môi trường, những người đóng góp cho một tương lai bền vững.

Đăng ký tư vấn

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2024 ESH. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb